Ændringer A113

Revideret A113 på vej i høring

bips A113, 3. udgaven, har været et tydeligt kvalitetsløft i forhold til de tidligere udgaver, og den har langt hen ad vejen fungeret i forhold til sit formål. Der har således været stor tilfredshed med den nuværende udgave.

Ikke desto mindre kan det konstateres, at dele af anvisningen har været brugt på en måde, der ikke var intentionen, hvilket har afledt en række frustrationer. Med udgangspunkt i dette har det været nødvendigt, at justere og formulere ydelsesfordelingerne skarpere i denne reviderede udgave, samtidig med at anvisningen har gennemgået en generel revision.

Denne 4. udgave er en fuldstændig omskrivning af 3. udgaven, om end en del af tankesættet fra 3. udgaven er båret videre.

Download høringsdokumenterne her.